Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Norēķini

Samaksu par SIA „Rīgas ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jebkurā bankā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz zemāk norādītajiem banku kontiem:

AS „Citadele banka” LV68 PARX 0000 8336 3112 5
AS „Swedbank” LV38 HABA 0551 0237 5036 5
"Luminor Bank" AS LV41 RIKO 0002 0100 2783 8
"Luminor Bank" AS LV93 NDEA 0000 0825 0930 9
AS „SEB banka” LV68 UNLA 0050 0148 5498 3

Veicot rēķina apmaksu, kā maksājuma mērķis OBLIGĀTI jānorāda līguma vai rēķina numurs!

SVARĪGI!

Ja šobrīd rēķinus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem saņemat pa pastu, aicinām izmantot iespēju turpmāk rēķinus saņemt elektroniski, reģistrējoties klientu portālā jo tas ir ērtāk, ātrāk un videi draudzīgāk!