Ceturtdiena 03/01/2019

Inženierinspektors/-e

JA TEV IR:

1. Augstākā profesionālā izglītība ūdensapgādes un kanalizācijas jomā vai vides inženierzinātnē ar kvalifikāciju – inženieris.

2. Profesionālā darba pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā vismaz 3 gadi.

3. Zināšanas un izpratne par vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām un to piemērošanu.

4. Labas datorprasmes (MS Office programmatūra).

5. Labas komunikācijas prasmes, spēja formulēt un pamatot savu viedokli.

6. Precizitāte un akurātums pienākumu izpildē.

7. Iniciatīva, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi.

MĒS TEV UZTICĒSIM:

1. Kontrolēt Rīgas pilsētas ražošanas uzņēmumu, organizāciju notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā.

2. Noteikt piesārņojošo vielu sarakstu notekūdeņu ķīmisko analīžu veikšanai.

3. Kontrolēt ražošanas uzņēmumu, organizāciju lokālo attīrīšanas ietaišu darbību.

4. Noteikt notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).

5. Ņemt notekūdeņu paraugus un nogādāt tos testēšanai laboratorijā.

6. Apsekot nekustamos īpašumus un veikt centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmā lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinus.

7. Sagatavot ar amata pienākumiem saistīto dokumentāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

UN NODROŠINĀSIM:

1. Dinamisku darbu lielā ražošanas uzņēmumā.

2. Darbam nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības.

4. Motivējošu atalgojumu (sākot no 1049,00 EUR, bruto), sociālās garantijas un daudzveidīgu labumu klāstu, tajā skaitā veselības apdrošināšanu, papildus apmaksātu atvaļinājumu u.c.

 

Lai pievienotos mūsu komandai, sūti savu pieteikumu uz e-pastu personals@rigasudens.lv līdz š.g. 31.janvārim. Tālrunis informācijai: 67088429.

Informācijai: piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Pretendenta dati tiks uzglabāti 6 mēnešus un tad tiks dzēsti. Datu pārzinis ir SIA “Rīgas ūdens”, Reģ. Nr. 40103023035.

Drukāt lapu