Otrdiena 03/10/2017

“Artēziskā aka 10”, Rāmava, Ķekavas pagasts

SIA “Rīgas ūdens” atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu: Īpašuma adrese: “Artēziskā aka 10”, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0300, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota). Izsoles sākumcena: EUR 23 000 (divdesmit trīs tūkstoši euro).
Lasīt vairāk »
Otrdiena 03/10/2017

Kāpu iela 19, Rāmava, Ķekavas pagasts

SIA “Rīgas ūdens” atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu: Īpašuma adrese: Kāpu iela 19, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0297, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota). Izsoles sākumcena: EUR 26 000 (divdesmit seši tūkstoši euro).
Lasīt vairāk »
Otrdiena 03/10/2017

Zāļu iela 7, Rāmava, Ķekavas pagasts

SIA “Rīgas ūdens” atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu: Īpašuma adrese: Zāļu iela 7, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0298, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota). Izsoles sākumcena: EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).
Lasīt vairāk »
Otrdiena 03/10/2017

Rāmavas iela 33, Rāmava, Ķekavas pagasts

SIA “Rīgas ūdens” atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu: Īpašuma adrese: Rāmavas iela 33, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0299, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības, sūkņu ēkas (ražošanā neizmantota), transformatoru apakšstacijas (ražošanā neizmantota). Izsoles sākumcena: EUR 24 000 (divdesmit četri tūkstoši euro).
Lasīt vairāk »
Šodien plānotie ūdensvada remontdarbi Lielupes ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. https://t.co/sVBWa0Nadh
22 stundas atpakaļ