Pirmdiena 13/03/2017

Murjāņu iela 70

SIA “Rīgas ūdens” atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu: Īpašuma adrese: Murjāņu iela 70, Rīga, kadastra numurs 0100 123 0139, nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, ūdens attīrīšanas stacijas, caurlaides ēkas, transformatoru apakšstacijas, nojumes, hlorētavas (nepabeigta būvniecība), diviem rezervuāriem un pagalma izbūvēm. Izsoles sākumcena: EUR 625 000.00 (seši simti divdesmit pieci tūkstoši euro)
Lasīt vairāk »
Piektdiena 17/02/2017

SIA “Rīgas ūdens” pagarina pieteikšanos nekustamā īpašuma izsolei: “Artēziskā aka 2”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 003 0154

Īpašuma adrese: “Artēziskā aka 2”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 003 0154, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības, sūkņu ēkas un transformatoru apakšstacijas (ražošanā neizmantotas). Izsoles sākumcena: EUR 3 400 (trīs tūkstoši četri simti euro).
Lasīt vairāk »
Piektdiena 17/02/2017

SIA “Rīgas ūdens” pagarina pieteikšanos nekustamā īpašuma izsolei: “Ūdens līmeņa mērīšanas aka 2”, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0296

Īpašuma adrese: “Ūdens līmeņa mērīšanas aka 2”, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 007 0296, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un ūdens līmeņa mērīšanas akas Nr. 2 (ražošanā neizmantota). Izsoles sākumcena: EUR 6 600 (seši tūkstoši seši simti euro).
Lasīt vairāk »
Šodien ūdensvada remontdarbi Zasulauka ielā, būs ūdensapgādes pārtraukums. https://t.co/yiqHm0QoJ0
20 stundas atpakaļ

Rīgas ūdens