Citi

Par BAS „Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu utilizācijas pakalpojumu saņemšanu

SIA „Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” tehnoloģiskajā procesā rodas apstrādātas notekūdeņu dūņas, kuru kvalitāte atbilst Pielikumā Nr.1 norādītajiem notekūdeņu dūņu kvalitātes vidējiem rādītājiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 02.maija noteikumiem Nr.362 „Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (turpmāk – Noteikumi) Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” saražotās dūņas, ņemot vērā to kvalitāti, ir iespējams izmantot vairākos veidos:

  1. augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs;
  2. mežsaimniecībā;
  3. teritorijas apzaļumošanai;
  4. degradēto platību rekultivācijai;
  5. kompostēšanai.

Gadījumā, ja esat ieinteresēti sadarboties ar SIA „Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” saražoto dūņu apsaimniekošanas jomā, lūdzam iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni, nosūtot to uz e-pasta adresi office@rigasudens.lv, kā arī pa pastu vai iesniedzot personīgi Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, LV–1495.

SIA „Rīgas ūdens” vērš uzmanību, ka pakalpojuma sniedzējiem ir jāspēj nodrošināt notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošana, monitorings un kontrole atbilstoši Noteikumiem (https://likumi.lv/doc.php?id=134653). Noteikumos noteiktas prasības katram notekūdeņu dūņu izmantošanas veidam, tai skaitā prasības augsnes virsējā slāņa parauga testēšanai gadījumos, ja dūņas tiek izmantotas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā SIA „Rīgas ūdens” lūdz sazināties ar Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” vadītāju Māri Zviedri, tel. 29422295, 67088522, e-pasta adrese maris.zviedris@rigasudens.lv.

Drukāt lapu

PIEVIENOTIE FAILI

Šodien ūdensvada remontdarbi Krīvu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/GYB1RSf6AN
10 stundas atpakaļ