Tirgus analīze

Esošā tirgus situācija Eiropas valstu galvaspilsētās.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinātāju salīdzinājums Eiropas valstu galvaspilsētās 2016.g.

*Izmaksas veido gan fiksēta pakalpojuma abonēšanas maksa, gan mainīga likme, ņemot vērā iztērētā ūdens apjomu.

Kartē norādīts kopējais 2016.gadā spēkā esošais tarifs par ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem (ar PVN). Procenti norāda attiecību starp kopējām ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksām vienai mājsaimniecībai un mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem pēc nodokļu nomaksas vidēji valstī 2014. gadā (Eurostat dati). Salīdzināšanas nolūkos tika pieņemts, ka pārējo valstu mājsaimniecības patērē tādu pašu ūdens apjomu kā Rīga. Šai kartē ņemtas vērā spēkā esošās tarifu likmes (01.03.2016.), par kurām dati iegūti no Eiropas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju mājaslapās publicētās informācijas. Savukārt vidējie mājsaimniecību ieņēmumi Eiropas valstu galvaspilsētās tika aprēķināti, ņemot Eurostat 2014.gada datus par vidējiem mājsaimniecības ieņēmumiem Eiropas valstu galvaspilsētās uz vienu iedzīvotāju un to sareizinot ar personu skaitu vidēji mājsaimniecībā Eiropā – 2,3.

 

 

Drukāt lapu