Stratēģiskie mērķi

SIA "Rīgas ūdens” ir lielākais centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā un vienīgais Rīgā, kas nodrošina rīdziniekus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī nodrošina notekūdeņu pārvadi un attīrīšanu.

SIA "Rīgas ūdens" ražošanas procesos izmanto modernas un videi draudzīgas tehnoloģijas, kā arī sistemātiski īsteno Sabiedrības attīstības projektus.

Sabiedrības vīzija, misija un virsmērķis

  

 

 

Sabiedrības attīstības virzieni
 
Sabiedrības attīstības virzieni saskaņā ar Stratēģiskās attīstības plānu 2012. - 2025. gadam gan īstermiņā, gan vidējā termiņā un ilgtermiņā:
Drukāt lapu
Šodien plānotie ūdensvada remontdarbi Burtnieku ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/U1xp90BOzT
12 stundas atpakaļ