Valde

SIA "Rīgas ūdens" valde un atbildību sadalījums:

Valdes priekšsēdētāja Dagnija Kalniņa
Operatīvā vadība, stratēģijas izstrādes pārraudzība, finanšu vadība, klientu vadība, sabiedriskās attiecības, informāciju tehnoloģijas, juridiskās, personāla un kvalitātes kontroles vadības pārraudzība
 
Valdes loceklis Krišjānis Krūmiņš
Infrastruktūras un tehnoloģiskās attīstības investīciju projektu lietderības izvērtēšanas, sagatavošanas un realizācijas procesu pārraudzība
 
Valdes loceklis Vitālijs Aizbalts
Ūdens kvalitātes, notekūdeņu kvalitātes, nekustamo īpašumu nomas, transporta nodrošinājuma, darba aizsardzības un drošības tehnikas pārraudzība
 
Valdes loceklis Normunds Zvaunis
Ūdens ieguves, ūdens ražošanas, notekūdeņu attīrīšanas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanas pārraudzība, ražošanas un tehnoloģisko procesu risku vadība
 
Valdes loceklis Agnis Kalnkaziņš
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, objektu aizsargjoslu, drošības un meitas uzņēmuma SIA "Aqua Riga" pārraudzība
Drukāt lapu
@AnitaKalve Par siltā ūdens jautājumiem - pie nama apsaimniekotāja (vai a/s "Rīgas siltums").
13 stundas atpakaļ