Nodokļu maksājumi

SIA “Rīgas ūdens” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018. gadā:
Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ