Informācija par ziedojumiem

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA “Rīgas ūdens” kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” un noslēgto līgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. 

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija

SIA “Rīgas ūdens”  ziedojumu veikšanas stratēģija  ir atbalstīt ūdenssaimniecības jomas popularizēšanu jaunatnes vidū. SIA “Rīgas ūdens” katra kalendārā gada budžetā paredz līdzekļus   ziedojumu veikšanai  līdz EUR 1500.

Veiktie ziedojumi

SIRīgas ūdens” 2015.gadā finansiāli atbalstījusi Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola”  organizēto  Jauno ūdens pētnieku konkursu (turpmāk – konkurss), ziedojot EUR 1300. Konkursā vidusskolēni prezentē savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus atbilstoši ar vidi vai ūdeni saistītās jomās.
Drukāt lapu
Šodien plānotie ūdensvada remontdarbi Burtnieku ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/U1xp90BOzT
12 stundas atpakaļ