Galvenie finanšu rādītāji

SIA “Rīgas ūdens” 2017. gada neto apgrozījums veidoja 46,4 milj. EUR.

2018. gada 12 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2017. gada 12 mēnešiem, palielinājies par 15,7% un veidoja 53,7 milj. EUR.

Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām, kas apstiprinātas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 48. 

Neto apgrozījums 2017. un 2018. gadā, milj. EUR

 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018. gadā palielinājās par 6,5% un veidoja 47,7 milj. EUR.

 

Pārdotās produkcijas izmaksas 2017. un 2018. gadā milj. EUR


 

EBITDA (Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) 2018. gadā palielinājās par 26,5% un veidoja 19,6 milj. EUR. Palielinājums galvenokārt saistīts ar ieņēmumu pieaugumu.

EBITDA 2017. un 2018. gadā milj. EUR

 

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ