Galvenie finanšu rādītāji

SIA “Rīgas ūdens” 2017.gada neto apgrozījums saglabājas 2016. gada līmenī un veidoja 46,4 milj. EUR.

SIA “Rīgas ūdens” finanšu rezultāti 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir saglabājušies iepriekšējā gada līmenī, lai gan par 1,1% samazinājās sniegto ūdensapgādes pakalpojumu apjoms un par 0,7% palielinājās sniegto kanalizācijas pakalpojumu apjoms.

Neto apgrozījums 2016. un 2017.gadā, milj. EUR

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājās par 3,5% un veidoja 44,8 milj. EUR. 

Pārdotās produkcijas izmaksas 2016. un 2017.gadā milj. EUR

  

EBITDA 2017.gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, samazinājās par 5,8% un veidoja 12,0 milj. EUR. Samazinājumu galvenokārt veidoja pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu pieaugums.

EBITDA 2016. un 2017.gadā milj. EUR

 

Drukāt lapu