Normatīvie dokumenti

Likumi
 
 
Ministru kabineta noteikumi
 
 
Rīgas domes normatīvie akti
 
RD 12.05.2009. lēmums Nr.5113 “Par līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens” un Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta” iesniegumu, īstenošanu un projektā ietverto aktivitāšu finansējuma apjomu”.
 
Citi normatīvie akti
 
 
Patērētāju aizsardzības jomā SIA „Rīgas ūdens” darbību regulē:
 
Likumi
 
 
Ministru kabineta noteikumi
 
 
Vides aizsardzības jomā SIA „Rīgas ūdens” darbību regulē:
 
Likumi
 
 
Ministru kabineta noteikumi
 
 
Māju apsaimniekošanas jomā SIA „Rīgas ūdens” darbību regulē:
 
Likumi
 
 
Ministru kabineta noteikumi
 
 
Būvniecības jomā SIA „Rīgas ūdens” darbību regulē:
 
Likumi
 
 
Ministru kabineta noteikumi
 
 
SIA "Rīgas ūdens" iekšējie normatīvie dokumenti
 
Drukāt lapu
UZMANĪBU! Ūdensvada avārija Graudu un Ziepju ielu apkaimē, notiek tās likvidācijas darbi. https://t.co/WlWqKVphmr
1 stundu atpakaļ

Rīgas ūdens