Pamatdarbības rādītāji

Ūdens patēriņš

2016.gadā kopā padoti 39 327 tūkst.m3 ūdens. Salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu, pilsētas ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums palielinājies par 1,2%. No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoma 76% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš, tāpēc ūdens daudzuma realizācijas apjomus turpmākajos gados lielā mērā noteiks demogrāfisko tendenču izraisītas iedzīvotāju skaita izmaiņas. 

Notekūdeņu daudzums

2016.gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” attīrīti 51 467 tūkst.m3 notekūdeņu. 

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Maskavas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/4nmvzecs5G
12 stundas atpakaļ