Pamatdarbības rādītāji

Ūdens patēriņš

2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, pilsētas ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums samazinājies par 4,6 %, kopā padots 40 426 tūkst. m3 ūdens. No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoma 75% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš, tāpēc ūdens daudzuma realizācijas apjoma samazinājumu 2014.gadā un turpmākajos gados lielā mērā nosaka demogrāfisko tendenču izraisīts iedzīvotāju skaita samazinājums. 

Notekūdeņu daudzums

2014. gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” attīrīti 48 726 tūkst.m3 notekūdeņu. Attīrīto notekūdeņu samazinājums 2014.gadā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem skaidrojams ar mazāku sniega un lietus notekūdeņu apjomu. 2015. gadā plānots attīrīt 54 000 tūkst.m3 notekūdeņu.

Drukāt lapu
Šodien plānotie ūdensvada remontdarbi Burtnieku ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/U1xp90BOzT
12 stundas atpakaļ