Pamatdarbības rādītāji

Ūdens patēriņš

2017. gadā kopā padoti 38 315 tūkst. m3 ūdens. Salīdzinot 2017. gadu ar 2016. gadu, pilsētas ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums samazinājies par 2,6% no kopējā ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoma.

Uz pilsētu padotais ūdens, tūkst. m3

Notekūdeņu daudzums

2017. gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” attīrīti 52 002 tūkst. m3 notekūdeņu. 

Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms, tūkst. m3


 

Drukāt lapu