Pamatdarbības rādītāji

Ūdens patēriņš

2017. gadā kopā padoti 38 315 tūkst. m3 ūdens. Salīdzinot 2017. gadu ar 2016. gadu, pilsētas ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums samazinājies par 2,6%. No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoma 76% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš, tāpēc ūdens daudzuma realizācijas apjomus turpmākajos gados lielā mērā noteiks demogrāfisko tendenču izraisītas iedzīvotāju skaita izmaiņas.

Uz pilsētu padotais ūdens, tūkst. m3

Notekūdeņu daudzums

2017. gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” attīrīti 52 002 tūkst. m3 notekūdeņu. 2018.gadā plānots attīrīt 52 000 tūkst. m3 notekūdeņu.

Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms, tūkst. m3


 

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Maskavas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/1u6BWIheeg
pirms stundas