Klientu segmentācija

SIA "Rīgas ūdens" uz 2017.gada 1.jūniju ir noslēgti līgumi ar 18 007 klientiem un ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti 22 627 objektiem.

SIA "Rīgas ūdens" klients ir nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu.

SIA "Rīgas ūdens" klientu objektu sadalījums (%) uz 2017.gada 1.jūniju 

Drukāt lapu
Šodien plānotie ūdensvada remontdarbi Lielupes ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. https://t.co/sVBWa0Nadh
22 stundas atpakaļ