Klientu segmentācija

SIA “Rīgas ūdens” klienti ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji un potenciālie pakalpojumu lietotāji – nekustamo īpašumu īpašnieki, kas veic nepieciešamās darbības, lai ierīkotu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas un noslēgtu pakalpojumu līgumu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumu, pamatojoties uz līgumu par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, kā arī persona, kas nodod attīrīšanai notekūdeņus, pamatojoties uz līgumu par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu.

SIA “Rīgas ūdens” uz 2018. gada 31. decembri ir noslēgti līgumi ar 18 384 nekustamā īpašuma īpašniekiem un ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti 22 832 objektos. Pakalpojumu lietotāju segmentāciju skatīt diagrammā. 

 

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ