Klientu segmentācija

SIA “Rīgas ūdens” uz 20178.gada 31.decembri ir noslēgti līgumi ar 18 384 klientiem un ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti 22 832 objektiem.  

SIA "Rīgas ūdens" klients ir nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu.

SIA "Rīgas ūdens" klientu objektu sadalījums (%) uz 2018.gada 31.decembri

klientu segmentācija

Drukāt lapu