Klientu segmentācija

SIA “Rīgas ūdens” uz 2017.gada 31.decembri ir noslēgti līgumi ar 18 205 klientiem un ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti 22 608 objektiem.  

SIA "Rīgas ūdens" klients ir nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu.

SIA "Rīgas ūdens" klientu objektu sadalījums (%) uz 2017.gada 31.decembri

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Maskavas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/1u6BWIheeg
1 stundu atpakaļ