Klientu segmentācija

SIA "Rīgas ūdens" uz 2015.gada 1.aprīli ir noslēgti līgumi ar 15 482 klientiem un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti 22 484 objektiem.

SIA "Rīgas ūdens" klients ir objekta īpašnieks vai valdītājs; objekta nomnieks; objekta īrnieks saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri”, ja izīrēts ir viss objekts; objekta faktiskais lietotājs; dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredzētais dzīvojamās mājas pārvaldnieks attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka/-u vārdā un būvuzņēmējs, pamatojoties uz būvatļauju vai noslēgto būvniecības līgumu.

Drukāt lapu
UZMANĪBU! Ūdensvada avārija Graudu un Ziepju ielu apkaimē, notiek tās likvidācijas darbi. https://t.co/WlWqKVphmr
1 stundu atpakaļ

Rīgas ūdens