Klientu segmentācija

SIA “Rīgas ūdens” uz 2016.gada 31.decembri ir noslēgti līgumi ar 17 890 klientiem un ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti 22 518 objektiem

SIA "Rīgas ūdens" klients ir nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu.

SIA "Rīgas ūdens" klientu objektu sadalījums (%) uz 2016.gada 31.decembri

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Tīnūžu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/nqO5O1cZDl
2 stundas atpakaļ