Veidlapas

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts. Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot veidlapu aktuālās versijas, kuras pieejamas šeit:

Iesniegumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu

6. Iesniegumi par līguma (par pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu) izpildi, grozīšanu un izbeigšanu:

Iesniegumi tehnisko noteikumu izsniegšanai,  būvniecības ieceres dokumentācijas un teritorijas plānošanas dokumentu saskaņošanai, atzinumu izsniegšanai

1. Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai - aizpildīšanai elektroniski (*)
    Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai - aizpildīšanai rakstveidā (*)
 
     ! Veidlapa nav izmantojama iesniegumiem ar lūgumiem grozīt spēkā esošus Tehniskos noteikumus.
     ! Vēršam uzmanību, ka SIA "Rīgas ūdens" tehnisko noteikumu pagarinājumus neizsniedz. Ja tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir beidzies, vai tuvojas beigām, ir nepieciešams pieprasīt jaunus tehniskos noteikumus, izmantojot aktuālāko veidlapu un  pievienojot aktuālākus pielikumus.
   
 
 
Iesniegumi par maksas pakalpojumiem
 

Citi iesniegumi 

Dokumentu paraugi

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Maskavas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/1u6BWIheeg
1 stundu atpakaļ