Veidlapas

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts. Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot veidlapu aktuālās versijas, kuras pieejamas šeit:

Iesniegumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu

► Iesniegumi par līguma (par pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu) izpildi, grozīšanu un izbeigšanu:

Iesniegumi tehnisko noteikumu izsniegšanai,  būvniecības ieceres dokumentācijas un teritorijas plānošanas dokumentu saskaņošanai, atzinumu izsniegšanai

 * Kārtība, kādā SIA “Rīgas ūdens” tiek piemēroti būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) un teritorijas plānošanas dokumentu izskatīšanas  kritēriji

Iesniegumi par maksas pakalpojumiem

Citi iesniegumi 

Dokumentu paraugi

Drukāt lapu
Ūdensvada avārija Toma ielā 4, notiek avārijas likvidācijas darbi. Pārtraukta ūdens padeve Toma ielas posmā Maskava… https://t.co/8jDy1sDgaO
6 stundas atpakaļ