Tarifi un cenas

 
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr. 139, no 2014.gada 1.jūlija noteikti šādi SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi: 
Pakalpojums Mērvienība
Tarifs EUR,
bez PVN
Tarifs EUR,
ar PVN*
Ūdensapgāde, t.sk.:
ūdens ražošana
ūdens piegāde

1 m3

0.63
0.23
0.40
0.76
0.28
0.48
Kanalizācija, t.sk.:
notekūdeņu savākšana
notekūdeņu attīrīšana
1 m3
0.65
0.32
0.33
0.79
0.39
0.40
Kopā 1 m3 1.28 1.55

 

 

 

 

 

*Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, no 2012. gada 1. jūlija norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērota pievienotās vērtības nodokļa likme 21% apmērā.

 
Ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem, noteiktas šādas ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa normas*:
Nr.
p.k.
Dzīvokļa labierīcības pakāpe       
Patēriņa norma
vienam 
cilvēkam
m3/mēnesī
1
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija un karstā ūdens apgāde
6.08
2
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija, vietējie gāzes vai elektriskie ūdens sildītāji
5.78
3
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija, vietējie cietā kurināmā ūdens sildītāji
3.95
4
Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
3.04
5
Brīvkrāni ārpus ēkas
0.91
 
 
m3 uz 
1 m2/gadā
m3 uz 
1 m2/mēnesī
 
Sabiedriskā pakalpojuma lietotāja valdījumā esošā zemes gabala laistīšanas norma
0.4
0.033
* Rīgas domes 30.11.2004. lēmums Nr. 3674 "Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu patēriņa normām, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem,..." 
Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Maskavas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/4nmvzecs5G
12 stundas atpakaļ