Tarifi un cenas

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.48, no 2018. gada 1. jūnija noteikti šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:
Pakalpojums Mērvienība
Tarifs EUR,
(bez PVN)
Ūdensapgāde, t.sk.:
 ūdens ražošana
1 m3
0.85
0.27
Kanalizācija, t.sk.:
notekūdeņu attīrīšana
1 m3
0.74
0.33
Ūdensapgāde un kanalizācija kopā:
1 m3
1.59
1mKOPĀ ar PVN* 1.92
*Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, no 2012. gada 1. jūlija norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērota pievienotās vērtības nodokļa likme 21% apmērā.
 
Ja objektā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, noteiktas šādas ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa normas*:
Nr.
p.k.
Dzīvokļa labierīcības pakāpe       
Patēriņa norma
vienam 
iedzīvotājam
mēnesī
Patēriņa norma
vienam 
iedzīvotājam
diennaktī
1. Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācija un karstā ūdens apgāde 6.08 m3 202.67 l
2. Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācija, vietējie gāzes vai elektriskie ūdens sildītāji 5.78 m3 192.67 l
3. Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācija, vietējie cietā kurināmā ūdens sildītāji 3.95 m3 131.67 l
4. Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācija 3.04 m3 101.33 l
5. Brīvkrāns 0.91 m3 30.33 l
6. Zemes vienības laistīšanas norma:  0.033 m3 0.4 m3
* Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra saistošie noteikumi Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību” 
 
 
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr. 139, no 2014.gada 1.jūlija noteikti šādi SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (zaudējuši spēku 2018.gada 1.jūnijā): 
 
Pakalpojums Mērvienība
Tarifs EUR,
(bez PVN)
Ūdensapgāde, t.sk.:
ūdens ražošana
ūdens piegāde

1 m3

0.63
0.23
0.40
Kanalizācija, t.sk.:
notekūdeņu savākšana
notekūdeņu attīrīšana
1 m3
0.65
0.32
0.33
Ūdensapgāde un kanalizācija kopā: 1 m3 1.28
1 mKOPĀ ar PVN*  1.55

*Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, no 2012. gada 1. jūlija norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērota pievienotās vērtības nodokļa likme 21% apmērā.

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Krīvu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/GYB1RSf6AN
10 stundas atpakaļ