Rādījumu paziņošana

Katram klientam, kas noslēdzis līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”, līgumā noteiktajos termiņos jāinformē pakalpojumu sniedzējs par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem.
Ja klients nebūs ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus par kārtējo norēķinu periodu noteiktajā laikā paziņojis, ūdens patēriņa apjoms šim klientam tiks noteikts atbilstoši vidējam patēriņam iepriekšējos trīs norēķinu periodos.
 
Lūdzam ūdens patēriņa rādījumus par tekošo periodu (mēnesi, vai citu, līgumā noteiktu periodu) nodot mēneša 20.-30. datumā:
  • tīmekļvietnē web.rigasudens.lv
  • pa tālruni 80002122
  • pa faksu 67072095
  • pa e-pastu: paterini@rigasudens.lv
  • rakstveidā – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīgā, LV-1495
  • sms 157 ar tekstu RU XXXXXX YYYYYYY

X– komercuzskaites mēraparāta numurs
Y – komercuzskaites mēraparāta rādījums
SMS piemērs – RU 12345 678912

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
5 stundas atpakaļ