Pieslēgt pakalpojumu

Lai uzzinātu par iespējām jūs interesējošā objektā  pieslēgt centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu, lūdzam aizpildīt anketu un sagaidīt mūsu speciālista atbildi uz norādīto e-pasta adresi.

Ja objektam ir pieslēgums centralizētajiem tīkliem - klientam  jānoslēdz tipveida līgums ar SIA "Rīgas ūdens" par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu.

Ja objektam nav pieslēguma centralizētajiem tīkliem -  nepieciešama jauna pieslēguma izbūve vai esoša pieslēguma rekonstrukcija.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ