Topogrāfiskā plāna iesniegšanas kārtība

Pieprasījums informācijas saskaņošanai topogrāfiskajā plānā nosūtāms uz e-pastu: topo@rigasudens.lv, elektroniskā sūtījuma pielikumā pievienojot topogrāfisko plānu DGN/DWG formātā. Par katra topogrāfiskā plāna informācijas saskaņojuma pieprasījumu jānoformē atsevišķs e-pasta sūtījums ar šādu informāciju:

  • e-pasta sūtījuma tematā jānorāda pilna topogrāfiskā plāna adrese (kā topogrāfiskā plāna rakstlaukumā);
  • informācija par iesniedzēju – fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • kontaktpersona un kontakttālrunis.

Topogrāfiskā plāna saskaņošanas termiņš ir 5 darba dienas no Pieprasījuma saņemšanas datuma. Liela apjoma un sarežģītības informācijas gadījumos saskaņošanas termiņš var tikt noteikts 10 darba dienas. Topogrāfiskā plāna saskaņošanai maksa netiek piemērota.

Drukāt lapu