Topogrāfiskā plāna iesniegšanas kārtība

Pieprasījums informācijas saskaņošanai topogrāfiskajā plānā nosūtāms uz e-pastu: topo@rigasudens.lv, elektroniskā sūtījuma pielikumā pievienojot topogrāfisko plānu DGN/DWG formātā. Par katra topogrāfiskā plāna informācijas saskaņojuma pieprasījumu jānoformē atsevišķs e-pasta sūtījums ar šādu informāciju:

  • e-pasta sūtījuma tematā jānorāda pilna topogrāfiskā plāna adrese (kā topogrāfiskā plāna rakstlaukumā);
  • informācija par iesniedzēju – fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • kontaktpersona un kontakttālrunis.

Topogrāfiskā plāna saskaņošanas termiņš ir 5 darba dienas no Pieprasījuma saņemšanas datuma. Liela apjoma un sarežģītības informācijas gadījumos saskaņošanas termiņš var tikt noteikts 10 darba dienas. Topogrāfiskā plāna saskaņošanai maksa netiek piemērota.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
10 stundas atpakaļ