Pilnvarotās personas topogrāfisko plānu saskaņošanai

Topogrāfiskā plāna saskaņotāji ir SIA "Rīgas ūdens" Tehniskā departamenta Tehniskās daļas Ģeogrāfisko informācijas sistēmu grupas Ģeogrāfisko un tehnisko datu aktualizācijas sektora speciālisti:

  • inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Liene Savčenko, tālr. 67088384;
  • inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Kristaps Korde, tālr. 67088432;
  • inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Kristaps Jurēvičs, tālr. 67088466;
  • inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Edgars Rubīns, tālr. 67088304.

e-pasts: topo@rigasudens.lv

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Tvaika ielā 26. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Limbažu ielā 1a; Tv… https://t.co/lpX5d9L53O
13 stundas atpakaļ