Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanu

Sākot ar 07.11.2016., centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā (turpmāk – informācijas saskaņošana topogrāfiskajā plānā) tiek veikta tikai elektroniskā formā.
Lasīt vairāk »

Topogrāfiskā plāna iesniegšanas kārtība

Pieprasījums informācijas saskaņošanai topogrāfiskajā plānā nosūtāms uz e-pastu: topo@rigasudens.lv
Lasīt vairāk »

Informācijas saskaņošanas kārtība

Topogrāfiskajam plānam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām.
Lasīt vairāk »

Pilnvarotās personas topogrāfisko plānu saskaņošanai

Topogrāfiskā plāna saskaņotāji ir SIA "Rīgas ūdens" Tehniskā departamenta Tehniskās daļas Ģeogrāfisko informācijas sistēmu grupas Ģeogrāfisko un tehnisko datu aktualizācijas sektora speciālisti.
Lasīt vairāk »
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ