Citi pakalpojumi

Papildus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana), SIA „Rīgas ūdens” sniedz maksas pakalpojumus.

Maksas pakalpojumu sniegšana notiek, izvērtējot to sniegšanai nepieciešamās tehnikas un darbinieku noslodzi, lai nekavētu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Maksas pakalpojumi tiek sniegti gan Sabiedrības sabiedrisko pakalpojumu klientiem, gan citiem pasūtītājiem.

Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

Piesakot sev vēlamo pakalpojumu, Klients/pasūtītājs zvana pa vienoto telefonu 80002122 vai arī iesniedz iesniegumu Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53 (fiziskas vai juridiskas personas iesniegums) vai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi klienti@rigasudens.lv.

Gadījumos, ja nepieciešama konkrēta maksas pakalpojuma atkārtota saņemšana ar noteiktu regularitāti, iespējams piemērot īpašu norēķinu kārtību un maksas pakalpojumu cenu atlaides, par to slēdzot līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu.

Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt iesniegumā norādītajā Klientam/pasūtītājam vēlamajā laikā, Klients/pasūtītājs par to tiek informēts telefoniski, vienlaikus saskaņojot iespējamo pakalpojuma sniegšanas laiku.

Maksas pakalpojumiem tiek piemērota  priekšapmaksa (izņemot ūdens patēriņa skaitītāju pirmstermiņa nomaiņu).

Pēc pakalpojuma saņemšanas Klients/pasūtītājs paraksta SIA „Rīgas ūdens” darba uzdevumu, kas apstiprina pasūtītā pakalpojuma saņemšanu.

Īpašos gadījumos (avārijas vai steidzamu darbu izpildes situācijās) Klientam/pasūtītājam ir iespējams vienoties par pakalpojuma saņemšanu ārpus SIA „Rīgas ūdens" darba laika (17.00-8.00), tādā gadījumā maksas pakalpojumu cenai tiek piemērots koeficients 1,2, bet brīvdienās un svētku dienās tiek piemērots koeficients 1.5.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ