Veidlapas būvdarbu veicējiem

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts. Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot veidlapu aktuālās versijas, kuras pieejamas šeit:

*Ietver: Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas aizsardzības prasības būvdarbu veikšanas laikā un citu informāciju.

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Stārķu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/lwuE8cnvqF
19 stundas atpakaļ