Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/201KF

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā
Identifikācijas numurs RŪ-2021/201KF
Publicēšanas datums 04.01.2022
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.02.2022 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.+371 67088437, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/67557.