Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ūdensapgāde

DWG formāta faila atvēršanai nepieciešams fonts “isocpgg.shx” tehniskajam rakstam latviešu valodā, atbilstoši LVS EN ISO 3098 standartam.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta versija Datne *.pdf
Prasības centralizētās ūdensapgādes sistēmas ārējo tīklu un būvju tipveida tehniskajos risinājumos 1.0 dow.svg
     
Tipveida risinājuma apzīmējums Tipveida risinājuma nosaukums Dokumenta versija

Datne *.dwg

AutoCad 2013

RU-TTR-UT-001 Tipveida risinājumi privātmājām ūdens patēriņa uzskaitei
(ar piederības robežām un KUM mezgla
 izvietojumu)
1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-020 Ierobežojumi ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu izbūvei un ekspluatācijas darbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-021 Ierobežojumi jaunu koku/ dekoratīvo stādījumu (krūmu) stādīšanai ūdensvada tuvumā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-030 Ielas ūdensvada no DN100 līdz DN400 izbūve ar aizbīdni 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-031 Ielas ūdensvada no DN100 līdz DN400 izbūve ar trejgabalu, aizbīdņiem un diametru pāreju (atloka savienojumi) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-032 Ielas ūdensvada no DN100 līdz DN400 izbūve ar hidrantu (ar atloka savienojumiem) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-033 Aizbīdņu mezgla izbūve T-veida cauruļu krustošanās vietā ar atloku savienojumu 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-040 Akas lūkas pārsedze peldošā tipa dz/b akai ar konisku grodu /ar pārseguma plātni ceļa (ielas) braucamajā daļā (asfaltbetona segumā) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-041 Akas lūkas pārsedze stacionāra tipa dz/b akai ar konisku grodu/ ar pārseguma plātni- ceļa (ielas) braucamajā daļā (bruģa segumā) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-042 Akas lūkas pārsedze stacionāra tipa, dz/b akai ar konisku grodu /ar pārseguma plātni, uz ceļiem bez cietā seguma 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-043 Akas lūkas pārsedze stacionāra tipa, dz/b akai ar konisku grodu / ar pārseguma plātni- neapbūvētā teritorijā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-044 Akas lūkas pārsedze stacionāra tipa dz/b akai ar konisku grodu /ar pārseguma plātni - zaļajā zonā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-050 Pazemes aizbīdņa izbūve 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-051 Plastmasas peldoša tipa aizbīdņu kape ceļa (ielas) braucamajā daļā (asfaltbetona segumā) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-052 Plastmasas stacionārā tipa aizbīdņu kape ceļa (ielas) braucamajā daļā (bruģis) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-052a Plastmasas stacionārā tipa aizbīdņu kape ar atbalsta plāksni ceļa (ielas)
braucamajā daļā/ietvē (bruģis)
1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-053
 
Plastmasas stacionārā tipa aizbīdņu kape uz ceļiem bez cietā seguma (brauktuves ar nesaistīta minerālmateriāla segumu, grants segumu)
1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-053a Plastmasas stacionārā tipa aizbīdņu kape ar atbalsta plāksni uz ceļiem bez
cietā seguma (brauktuves ar nesaistīta minerālmateriāla segumu, grants
segumu)
1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-054 Plastmasas stacionāra tipa aizbīdņu kape zaļajā zonā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-054a Plastmasas stacionāra tipa aizbīdņu kape ar atbalsta plāksni zaļajā zonā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-055 Kaļamā ķeta peldoša tipa aizbīdņu kape ceļa (ielas) braucamajā daļā (asfaltbetona segumā) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-056 Kaļamā ķeta stacionāra tipa aizbīdņu kape ceļa (ielas) braucamajā daļā (bruģī) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-057
 
Kaļamā ķeta stacionāra tipa aizbīdņu kape uz ceļiem bez cietā seguma (brauktuves ar nesaistīta minerālmateriāla segumu, grants segumu)
1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-058 Kaļamā ķeta stacionāra tipa aizbīdņu kape zaļajā zonā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-060 Virszemes hidranta izbūve tieši uz augšup vērsta ūdensvada caurules trejgabala 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-060a Virszemes hidranta izbūve uz 90ºgrādu līkuma ar atbalsta pēdas 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-061 Senlaicīgā hidranta izbūve tieši uz augšup vērsta ūdensvada caurules trejgabala 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-061a Senlaicīga virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūve uz 90ºgrādu līkuma ar atbalsta pēdu 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-062 Pazemes ugunsdzēsības hidranta izbūve ar peldoša tipa pārsedzi 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-062a Pazemes ugunsdzēsības hidranta izbūve ar stacionāra tipa pārsedzi 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-063 Peldoša tipa pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam ceļa (ielas) braucamajā daļā (asfaltbetona segumā) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-064 Stacionāra tipa pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam - ceļa (ielas) braucamajā daļā (bruģis) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-065 Stacionāra tipa pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam - uz ceļiem bez cietā seguma (grants) 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-070 Dzelzsbetona un polimērmateriāla skataku izbūve 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-080 Zīmes "Aizbīdnis" izvietojums uz stabiņa 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-081 Zīmes "Ugunsdzēsības hidrants" izvietojums uz stabiņa 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-100 Komercuzskaites mēraparāta mezgls (DN15) ar taisnajiem posmiem rūpnieciski izgatavotā, siltinātā HDPE ∅ 500 mm akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-100a Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN15) ar taisnajiem posmiem rūpnieciski izgatavotā, siltinātā HDPE ∅ 500 mm akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-101 Komercuzskaites mēraparāta mezgls (DN15) rūpnieciski izgatavotā, siltinātā HDPE ∅ 400 mm akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-101a Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN15) rūpnieciski izgatavotā, siltinātā HDPE ∅ 400 mm akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-102 Komercuzskaites mēraparāta mezgls (DN20) rūpnieciski izgatavotā, siltinātā HDPE ∅ 500 mm akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-102a Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN 20) rūpnieciski izgatavotā, siltinātā HDPE ∅ 500 mm akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-103 Komercuzskaites mēraparāta mezgls (DN15) ∅ 1000 (∅ 1500) mm dz/b akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-103a Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN15) ∅ 1000
(∅ 1500) mm dz/b akā
1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-104 Komercuzskaites mēraparāta mezgls (DN15) ∅ 1000 (∅ 1500) mm dz/b akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-104a Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN20) ∅ 1000 vai
∅ 1500 mm dz/b akā
1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-105 Komercuzskaites mēraparāta mezgls (DN15) ar taisnajiem posmiem ∅ 1000 vai ∅ 1500 mm dz/b akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-105a Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN15) ar taisnajiem posmiem ∅ 1000 vai ∅ 1500 mm dz/b akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-106 Komercuzskaites mēraparāta mezgls (DN20) ar taisnajiem posmiem ∅ 1000 vai ∅ 1500 mm dz/b akā 1.0 dow.svg
RU-TTR-UT-106a Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN20) ar taisnajiem posmiem ∅ 1000 vai ∅ 1500 mm dz/b akā 1.0  dow.svg

Informējam, ka paraugu saturs periodiski tiek aktualizēts.

 

Kanalizācija


DWG formāta faila atvēršanai nepieciešams fonts “isocpgg.shx” tehniskajam rakstam latviešu valodā, atbilstoši LVS EN ISO 3098 standartam.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta versija Datne *.pdf
Prasības centralizētās kanalizācijas sistēmas ārējo tīklu un būvju tipveida tehniskajos risinājumos 1.0 dow.svg
     
Tipveida risinājuma apzīmējums Tipveida risinājuma nosaukums Dokumenta versija

Datne *.dwg

AutoCad 2013

RU-TTR-KT-001 Piederības robežas tipveida risinājumam privātmājām ar pieslēgumu dzelzsbetona kontrolakā 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-001a Piederības robežas tipveida risinājumam privātmājām ar pieslēgumu polimērmateriāla kontrolakā 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-001b Piederības robežas tipveida risinājumam ēkām 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-020 Ierobežojumi kanalizācijas cauruļvada ekspluatācijas darbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-021 Ierobežojumi jaunu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) stādīšanai kanalizācijas cauruļvada tuvumā 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-030 Komercuzskaites mēraparāta mezgls novadītā gruntsūdens uzskaitei 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-031 Cauruļvada izbūve būvgrāvī bez stiprinājumiem 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-032 Cauruļvada izbūve būvgrāvī ar stiprinājumiem 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-040 Akas lūkas pārsedze peldošā tipa dz/b akai ar konisku grodu /ar pārseguma plātni ceļa (ielas) braucamajā daļā (asfaltbetona segumā) 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-041 Aku lūku pārsedze stacionāra tipa dz/b akai ar konisku grodu/ ar pārseguma plātni- ceļa (ielas) braucamajā daļā (bruģa segumā) 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-042 Aku lūku pārsedze stacionāra tipa, dz/b akai ar konisku grodu /ar pārseguma plātni, uz ceļiem bez cietā seguma 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-043 Aku lūku pārsedze stacionāra tipa, dz/b akai ar konisku grodu / ar pārseguma plātni- neapbūvētā teritorijā 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-044 Aku lūku pārsedze stacionāra tipa dz/b akai ar konisku grodu /ar pārseguma plātni - zaļajā zonā 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-050 Dzelzsbetona un polimērmateriāla skatakas 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-051 Pārlijas dzelzsbetona skatakā 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-052 Pārkritums stāvvada veidā dzelzsbetona skatakas ārpusē 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-053
 
Pārkritums stāvvada veidā dzelsbetona skatakas iekšpusē
1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-054 Polimērmateriāla inspekcijas/revīzijas akas 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-055 Spiedvada iztukšošanas skataka 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-056 Spiediena dzēšanas polimērmateriāla aka ar adsorbcijas filtru 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-056a
 
Spiediena dzēšanas polimērmateriāla aka ar adsorbcijas filtru
1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-056b Spiediena dzēšanas polimērmateriāla aka ar adsorbcijas filtru 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-057 Gaisa vārsts polimērmateriāla akā ar adsorbcijas filtru 1.0 dow.svg
RU-TTR-KT-057a Atgaisotājs dzelzsbetona akā ar adsorbcijas filtru 1.0 dow.svg

Informējam, ka paraugu saturs periodiski tiek aktualizēts.