Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/141

Iepirkuma nosaukums Telpu remonta darbi Z.A.Meierovica bulvārī 1, 5.korpusā, Ilzenes ielā 1E, Rīgā, un sūkņu stacijā “Baltezers”, Ādažu novadā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/141
Publicēšanas datums 26.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 17.10.2019 plkst. 11:30
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietu (Objektu) apskate.

Apskati nodrošina SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas būvuzraugs Andris Podiņš, tālrunis: 29220718, e-pasts: Andris.Podins@rigasudens.lv.

Objektu apskates laiks iepriekš jāsaskaņo ar minēto personu

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālrunis: 67088428, e-pasts: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvs, 306.kab., Rīga, LV-1495.