Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtība