Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/137

Iepirkuma nosaukums Metanola piegāde
Identifikācijas numurs RŪ-2019/137
Publicēšanas datums 05.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26.09.2019 plkst. 11:30
Objekta apskate

 

Piegādātājiem piedāvājumu iesniegšanas termiņā darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00 tiek nodrošināta iespēja veikt metanola piegādes vietas apskati (apsekošanu). Apskates laiks iepriekš saskaņojams ar Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Tehnoloģiskā ceha vadītāju Pjotru Timofejevu, tālr.67088534, mob.tālr.29391822, e–pasta adrese: pjotrs.timofejevs@rigasudens.lv.

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālrunis: 67088437, mob.25755635, e–pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV–1495, 3.korp. 306.kab.

Pievienotie dokumenti