Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/148

Iepirkuma nosaukums Maģistrālā ūdensvada pārbūve un pieslēgumu ierīkošana “Januki”, Dreiliņos, Stopiņu novadā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/148
Publicēšanas datums 07.10.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 11.11.2019 plkst. 11:00
Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv .

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti – būvprojekts (Pielikums Nr.10) un Finanšu piedāvājuma veidne (Pielikums Nr.9) – elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.