Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Kvalitātes nodrošināšana

SIA “Rīgas ūdens” pienākums ir nodrošināt patērētājus ar dzeramo ūdeni un attīrīt notekūdeņus. Šos procesus uzrauga SIA “Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija (AŪKKL), kas ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-165–20-99). 

Dzeramā ūdens kvalitāte

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte