Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Komercuzskaites mēraparātu (KUM) mezglu paraugi

*.dwg (Aktualizācijas datums 07.08.2019.) 

DWG formāta faila atvēršanai nepieciešams fonts “isocpgg.shx” tehniskajam rakstam latviešu valodā, atbilstoši LVS EN ISO 3098 standartam.

*.pdf (Aktualizācijas datums 04.07.2019.)