Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/110

Iepirkuma nosaukums Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Brīvības gatvē 433, un kanalizācijas spiedvada Rīgā, Brīvības gatvē, pārbūves būvprojekta ekspertīze
Identifikācijas numurs RŪ-2019/110
Publicēšanas datums 16.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 27.09.2019 plkst. 10:30
Kontaktpersona

Kontaktpersona iepirkuma procedūras norises laikā ir SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvs, 306.kab., Rīga, LV-1495.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētais piegādātājs vai tā pilnvarotais pārstāvis (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja kontaktpersonai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās var iepazīties ar Būvprojektu, iepazīšanās ar Būvprojektu laiku iepriekš saskaņojot ar SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta direktora vietnieku investīciju projektu īstenošanas jautājumos Juri Sīpolu, mob.29477171, e-pasta adrese: juris.sipols@rigasudens.lv .

Pievienotie dokumenti