Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/138

Iepirkuma nosaukums Kafijas tirdzniecības automātu piegāde un izvietošana
Identifikācijas numurs RŪ-2019/138
Publicēšanas datums 05.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16.09.2019 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.

Pievienotie dokumenti