Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/203

Iepirkuma nosaukums Ilgtermiņa kredīta piesaiste
Identifikācijas numurs RŪ-2021/203
Publicēšanas datums 11.01.2022
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 09.02.2022 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv .

Piezīmes

Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmā un iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65922 .