Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/154

Iepirkuma nosaukums Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas “Daugava” nostādinātāju drenāžas sistēmas remonta darbi
Identifikācijas numurs RŪ-2019/154
Publicēšanas datums 03.10.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16.10.2019 plkst. 11:00
Objekta apskate

Ieinteresētajam piegādātājam līdz 2019.gada 15.oktobrim (ieskaitot) obligāti jāveic Darbu izpildes vietas apskate (Rīgā, Bauskas ielā 209).  
Par vēlmi veikt Darbu izpildes vietas apskati ieinteresētajiem piegādātājiem jāsazinās ar Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Ūdens sagatavošanas iecirkņa vadītāju Andri Pļavenieku (tālr.: 29246325, e-pasta adrese: Andris.Plavenieks@rigasudens.lv).
 

Kontaktpersona

Kontaktpersona iepirkuma procedūras norises laikā ir SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvs, 306.kab., Rīga, LV-1495.