Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Bonusi

Tavi būtiskākie papildu ieguvumi kā Rīgas ūdens darbiniekam

Bonusi

Aicinām iepazīt uzņēmumu 

  • Piedalies Atvērto durvju dienās

Lai pilnveidotu savu kā pievilcīga darba devēja tēlu, Rīgas ūdens katru gadu organizē Atvērto durvju dienas, tostarp ekskursijas uz stratēģiski nozīmīgākajiem objektiem, piemēram, Bioloģisko attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”, Ūdens sagatavošanas staciju “Daugava”, Rīgas ūdensapgādes muzeju u.c.

  • Izmanto prakses iespējas

Rīgas ūdens piedāvā prakses vietas augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem,  katru gadu piedalās Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda apmaksātu prakses vietu konkursā “Pierādi sevi vasarā!” un Rīgas Tehniskās universitātes organizētajā “Karjeras dienā”, arī biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise” organizētajās Ēnu dienās.

Kontaktinformācija:

SIA “Rīgas ūdens”  Personāla daļa, tālr. 67088429; e-pasts: personals@rigasudens.lv