Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/135

Iepirkuma nosaukums Bitumena jumtu seguma remonta darbi Rīgā, Bauskas ielā 209 un Dzintara ielā 60
Identifikācijas numurs RŪ-2019/135
Publicēšanas datums 05.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26.09.2019 plkst. 10:30
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietu apskate.

Apskati nodrošina SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas  Nekustamo īpašumu sektora būvuzraugs Andris Podiņš, mob. tālrunis: 29220718, e-pasts: andris.podins@rigasudens.lv. Objektu apskates laiks iepriekš jāsaskaņo ar minēto personu.

Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālrunis: 67088347, e-pasta adrese: vita.rubene@rigasudens.lv, Z.A.Meierovica bulvārī 1, Rīgā, LV-1495, 3.korp. 306.kab.