Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku, klienti tiek pierakstīti apmeklējumam tikai neatliekamas situācijas gadījumā, ja konkrēto jautājumu nav iespējams atrisināt elektroniski vai telefoniski. Klientu apmeklēšanas centrā klienti tiks apkalpoti tikai ar sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu!

Visi
Plānotie
Bojājumi

Pieteikt bojājumu

ES Kohēzijas fonda projekti

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti

Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta sagatavošanas un realizācijas galvenais uzdevums ir radīt drošu un kvalitatīvu ūdensapgādi Rīgā, kā arī veikt visu centralizētās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām.

Uzzināt vairāk ›

Rīgas pilsētas Mārupes, Katlakalna un Bolderājas dzīvojamo māju īpašnieki joprojām var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam pieslēgumu centralizētajiem inženiertīkliem būvdarbu kompensēšanai

Līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināts termiņš, līdz kuram nekustamo īpašumu īpašnieki var pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai, ja līdz 2022. gada 31. oktobrim veiks dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajiem inženiertīkliem.

Uzzināt vairāk ›