Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Tirgus analīze

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinātāju salīdzinājums Baltijas jūras reģiona valstu galvaspilsētās 2020. g.

*Izmaksas veido gan fiksēta pakalpojuma abonēšanas maksa, gan mainīgā likme, ņemot vērā iztērētā ūdens apjomu

 

Kartē norādītas ūdenspakalpojumu izmaksas[1] galvaspilsētās Baltijas jūras reģiona valstīs, kas atrodas vistuvāk Latvijai, kā arī šo izmaksu attiecība pret vidējiem mājsaimniecības ienākumiem katrā no galvaspilsētām. Aprēķinos izmantoti dati par vidējiem mājsaimniecību ienākumiem valstī uz iedzīvotāju periodā 2011-2018, prognozējot vidējo mājsaimniecību ienākumu vērtības uz iedzīvotāju 2020. gadam[2], un vidējo mājsaimniecību lieluma vērtības dati par 2020. gadu, asociējot tukšās rādītāju vērtības ar perioda 2011-2018 rādītāju tendenci[3].

Secināms, ka vairumā izvēlēto valstu galvaspilsētu, izņemto Varšavu, izmaksu attiecība nepārsniedz 2%. Relatīvi augstākā proporcija ir Varšavas galvaspilsētas gadījumā. Savukārt, Helsinkos attiecība ir ievērojami zemāka, salīdzinot ar Baltijas jūras reģiona galvaspilsētām, precīzāk, Stokholmu, Tallinu, Rīgu, Viļņu un Varšavu. Rīgā izmaksu attiecība pret mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem ir augstāka Viļņas, Helsinku un Stokholmas gadījumos, turpretim ir zemāka Tallinas un Varšavas gadījumos.

Būtiski norādīt, ka vairākās Eiropas valstu galvaspilsētās tarifiem tiek piemērota fiksētā un mainīgā daļa, tai skaitā Viļņā, Helsinkos un Stokholmā. Šāda tipa tarifu politika, kas paredz, ka lietotājam ir jāmaksā fiksēta tarifa daļa par pakalpojuma nodrošināšanu un mainīga daļa par faktiski izmantoto pakalpojuma apjomu, nodrošina vairākas priekšrocības, tai skaitā stabilāku un labāk paredzamu ienākošās naudas plūsmu ūdenssaimniecības sabiedrībai.

[1] Izmaksas aprēķinātas, balstoties uz katras ūdenssaimniecības tarifiem un pieņemot piegādātā ūdens apjomu 12m3 un savākto notekūdeņu apjomu 12m3

[2] CEIC datubāze: https://www.ceicdata.com/en/countries

[3] Eiropas Savienības Statistikas biroja datu bāze: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database