Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekti

Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta (turpmāk tekstā - Projekta) sagatavošana un realizācija tika uzsākta 1996. gadā. Projekta I un II kārta tika pabeigta 2006. gadā; Projekta III kārta tika realizēta no 2006. līdz 2009. gadam un Projekta IV kārta - no 2011. līdz 2015. gadam.

Projekta galvenais uzdevums bija radīt drošu un kvalitatīvu ūdensapgādi Rīgā un veikt visu centralizētās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām.

 

Projekta I - II kārta

Projekta III kārta

Projekta IV kārta

Projekta V kārta