Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Personas datu apstrāde

Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu informācijas sistēmu pārzinis ir SIA “Rīgas ūdens” (Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495).

Jebkura papīra korespondence, kas ir adresēta SIA “Rīgas ūdens”, tiek apstrādāta atbilstoši Iesniegumu likumam (t. sk. personas dati par korespondences iesniedzēju).

Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir korespondentu datu reģistrēšana atbildes sagatavošanai un datu sasaistei ar citām SIA “Rīgas ūdens” informācijas sistēmām.

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.

Informējam, ka Jums ir tiesības no SIA “Rīgas ūdens” pārziņa pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

Pārzinis: SIA “Rīgas ūdens” (Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495)

Pievienotie dokumenti

Dalies: