Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumiem

Aicinām Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu, nekustamā īpašuma īpašniekam jāaizpilda pieteikuma veidlapa dow.svg un jāiesniedz SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53. 

Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā vairākiem īpašniekiem, aicinām pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam aizpildīt un iesniegt visiem kopīpašniekiem. Personas, kuras atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir jau nodrošinājušas būvniecību un pieslēgušas savā īpašumā esošās dzīvojamās mājas centralizētajiem inženiertīkliem, var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2022. gada 31. decembrim, un saņemt izdevumu kompensāciju par ierīkotajiem pieslēgumiem.

Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai nosaka Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”.

Projektēšana, būvdarbi, uzmērīšana

Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

Saistītās ziņas

Dalies: