Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pārskati

SIA "Rīgas ūdens" ārējais neatkarīgais izvērtējums kopsavilkums 05.05.2020.

SIA "Rīgas ūdens" ārējais neatkarīgais izvērtējums PwC vēstule 14.05.2020.

SIA "Rīgas ūdens" ārējais neatkarīgais izvērtējums Gala ziņojums 15.05.2020.

SIA "Rīgas ūdens" ārējais neatkarīgais izvērtējums pirmā posma atzinums juridiskos jautājumos 29.01.2020.

2021. gads

2020. gads

2019. gads

Ziņojums par līguma izpildi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 2020.gadā

Ziņojums par līguma izpildi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 2019.gadā

2020. gada finanšu pārskats

2019. gada finanšu pārskats

2018. gada finanšu pārskats

2017. gada finanšu pārskats

2016. gada finanšu pārskats

2015. gada finanšu pārskats

 

Informācija par SIA "Rīgas ūdens" saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016-2020.g., EUR

Līdzfinansējums