Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pamatdarbības rādītāji

Ūdens patēriņš

2018. gadā Rīgas pilsētas ūdensvada tīklā kopumā tika padoti 39,1 milj. m3 ūdens, bet ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms sasniedza 33,9 milj. m3., un tas salīdzinājumā ar 2017. gadu, ir palielinājies par par 1,3%.

Uz pilsētu padotais ūdens apjoms, milj. m3

Uz pilsētu padotais ūdens apjoms

Notekūdeņu daudzums

2018. gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” kopumā attīrīti 47,5 milj. m3 notekūdeņu, tai skaitā no klientiem saņemtais notekūdeņu daudzums (kanalizācijas pakalpojums) - 38,8 milj. m3, kas salīdzinot ar 2017. gadu ir palielinājies par 1,95%.

 

Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms, milj. m3

Attīrīto notekūdeņu apjoms 2018. gadā