Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Izsoles

24 / 10 / 2019 SIA “Rīgas ūdens” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod lietotus transportlīdzekļus (31 vienība)

Izsole notiks 2019. gada 28. novembrī, plkst.10:00 SIA “Rīgas ūdens” telpās - Lielajā zālē, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpusā. Pieteikšanās termiņš izsolei – 2019. gada 21. novembris (ieskaitot).