Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Galvenie finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji

SIA “Rīgas ūdens” 2017. gada neto apgrozījums veidoja 46,4 milj. EUR.

2018. gada 12 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2017.gada 12 mēnešiem, palielinājies par 15,7% un veidoja 53,7 milj. EUR.

Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām, kas apstiprinātas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 48.

Neto apgrozījums 2017. un 2018. gadā, milj. EUR

Neto apgrozījuma salīdzinājums 2017/2018

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018. gadā palielinājās par 6,5% un veidoja 47,7 milj. EUR. 

Pārdotās produkcijas izmaksas 2017. un 2018. gadā milj. EUR

Pārdotās produkcijas izmaksas, salīdzinājums 2017/2018

EBITDA (Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) 2018. gadā palielinājās par 26,5% un veidoja 19,6 milj. EUR.

Palielinājums galvenokārt saistīts ar ieņēmumu pieaugumu.

EBITDA 2016. un 2017. gadā milj. EUR

EBIDTA salīdzinājums 2017/2018