Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Galvenie finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji

SIA “Rīgas ūdens” 2018. gada neto apgrozījums veidoja 53,7 milj. EUR.

2019. gada 12 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2018.gada 12 mēnešiem, palielinājies par 8,4% un veidoja 58,2 milj. EUR.

Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām, kas apstiprinātas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 48.

Neto apgrozījums 2018. un 2019. gadā, milj. EUR

Neto apgrozījums

2019. gada 12 mēnešos pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, palielinājās par 2,0% un veidoja 48,7 milj. EUR.

Pārdotās produkcijas izmaksas 2018. un 2019. gadā milj. EUR

Ražošanas izmaksas

EBITDA (Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) 2019. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, palielinājās par 20,3% un veidoja 23,5 milj.

Palielinājums galvenokārt saistīts ar ieņēmumu pieaugumu.

EBITDA 2018. un 2019. gadā milj. EUR

EBITDA