RŪ-2019/27

Iepirkuma nosaukums Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumi
Identifikācijas numurs RŪ-2019/27
Publicēšanas datums 28.02.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.03.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate 1. Pieteikuma un piedāvājuma sagatavošanas laikā (pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Objektu apskate šādos laikos: 1.1. Objektu Rīgā, Bauskas ielā 209, Dzintara ielā 60, Daugavgrīvas ielā 101, apskate tiks organizēta 2019.gada 11.martā. Apskates sākums un pulcēšanās - plkst. 9.00, Rīgā, Bauskas ielā 209, pie ieejas vārtiem; 1.2. Objektu Ādažu novadā, sūkņu stacija ”Baltezers” un Rīgā, Ilzenes ielā 1D, apskate tiks organizēta 2019.gada 12.martā. Apskates sākums un pulcēšanās – plkst.9.00, Ādažu novadā, Baltezerā, Baltezera sūkņu stacijā. 2. Pasūtītāja kontaktpersona par Objektu apskates jautājumiem ir Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora vadītāja Inguna Cine, tālr. 67088362, mob. tālr. 25400684, e-pasta adrese inguna.cine@rigasudens.lv.
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 28.02.2019 16:34

Objektu saraksts
Fails pievienots 28.02.2019 16:34

Papildu informācija Nr.1
Fails pievienots 04.03.2019 11:53

Papildu informācija Nr.2
Fails pievienots 11.03.2019 11:58

Papildu informācija Nr.3
Fails pievienots 13.03.2019 16:08

Papildu informācija Nr.4
Fails pievienots 14.03.2019 15:25

Papildu informācija Nr.5
Fails pievienots 20.03.2019 14:44

Grozījumi Nr.1
Fails pievienots 20.03.2019 14:48

Drukāt lapu