RŪ-2019/37

Iepirkuma nosaukums Ēku un inženierbūvju nojaukšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
Identifikācijas numurs RŪ-2019/37
Publicēšanas datums 10.04.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātajam ir iespēja veikt objektu apskati. Par vēlmi veikt objekta apskati ieinteresētajiem piegādātājiem jāinformē SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora būvuzraugu Andri Podiņu, tālr.:67072057, mob.tālr.:29220718, e-pasta adrese: andris.podins@rigasudens.lv
Kontaktpersona Kontaktpersona iepirkuma procedūras norises laikā ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvs, 306.kab., Rīga, LV-1495
Pievienotie dokumenti Noteikumi
Fails pievienots 10.04.2019 16:37

Grozījumi Nr.1
Fails pievienots 11.04.2019 9:28

Drukāt lapu