RŪ-2019/31

Iepirkuma nosaukums Kanalizācijas tīklu atjaunošana ar beztranšejas metodi
Identifikācijas numurs RŪ-2019/31
Publicēšanas datums 14.03.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.04.2019. plkst. 10.30
Objekta apskate Pretendentam līdz 2019.gada 3.aprīlim (ieskaitot) obligāti jāveic Darbu izpildes vietu apskati. Apskati norādītajā termiņā darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00 nodrošina Ūdensvada un kanalizācijas tīkla dienesta vadītāja vietnieks Kārlis Gibners mob. tālr. 28650403, e-pasta adrese karlis.gibners@rigasudens.lv un Ūdensvada un kanalizācijas tīkla dienesta operatīvo darbu vadītājs Gatis Liepiņš, mob. tālr.28608203, tālr. 67032860, e-pasta adrese gatis.liepins@rigasudens.lv (katrs atsevišķi).
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.
Piezīmes Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās iepirkumu daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 14.03.2019 11:32

8.pielikums (shēmas)
Fails pievienots 14.03.2019 11:32

9.pielikums (finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai)
Fails pievienots 14.03.2019 11:33

9.pielikums (finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai)
Fails pievienots 14.03.2019 11:33

Drukāt lapu