RŪ-2019/45

Iepirkuma nosaukums Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Brīvības gatvē 417a
Identifikācijas numurs RŪ-2019/45
Publicēšanas datums 04.04.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.04.2019. plkst. 10:30
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv
Piezīmes Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietas apskate, tajā skaitā, lai iepazītos ar vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā un visiem pārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi. Pasūtītāja kontaktpersona, kas nodrošina Darbu izpildes vietas apskati – SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta projekta vadītājs Mikus Lesītis, tālr.: 67088393, mob.tālr.: 26456256, e–pasta adrese: mikus.lesitis@rigasudens.lv
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 04.04.2019 17:17

Drukāt lapu