RŪ-2019/85

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada tīkla pārbūve Rīgā, Bruņinieku ielā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/85
Publicēšanas datums 30.05.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.06.2019. plkst. 11.00
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.
Piezīmes Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvprojekts un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.10) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 30.05.2019 16:54

Drukāt lapu